Print Logo Floresteca BV

floresteca-foundation-Clarinópolis

Succesvol proefproject in Clarinópolis
De Floresteca Foundation heeft hier in zeer korte periode veel bereikt. Meer dan 1.500 lokale Brazilianen hebben nu al baat bij dit project, waaronder veel kinderen.

1. De plaatselijke school is gerenoveerd door aan de lokale gemeenschap middelen en materiaal beschikbaar te stellen.
2. Er zijn 220 nieuwe (teakhouten) werkplekken geplaatst voor leerlingen en leraren.
3. Er is begonnen met kwaliteitsverbetering van de lesprogramma's door 'assessments' van de aanwezige leraren wat uitmondde in op maat gemaakte werkgroepen ter verbetering van lesmethoden en - op de wat langere termijn - persoonlijke groei van de betreffende leraren en er zijn twee extra leraren geleverd.

Hierdoor kunnen nu 450 leerlingen steeds verbeterend onderwijs volgen. Daarnaast is in samenwerking met het lokale bestuur in Mato Grosso het EJA project gestart: Education for Young adults & Adults die analfabeet zijn. Dit project is vanwege de vele deelnemers reeds opgedeeld in 6 groepen die allen een programma volgen van 2 uur per dag gedurende 5 maanden.

Het EJA project zal hopelijk leiden tot:
 • Ontwikkeling van ‘Human Capacities’ (stimulans om verder te leren)
 • Armoedebestrijding
 • Stimulatie van economische groei
 • Kansvergroting voor werkzoekenden
Het Project stimuleert met haar activiteiten de integratie van school en community om milieu vraagstukken en problemen aan de kaak te stellen. Het doel hiervan is om een gedragsverandering te bewerkstelligen die leidt tot duurzame acties ten behoeve van het milieu.

Echter de ruimte om deze integratie activiteiten in het schoolgebouw uit te voeren was te beperkt. Daarom heeft de Floresteca Foundation speciaal hiervoor een nieuwe locatie ingericht. Dit ‘community center’ bestaat uit:
 • Een gerenoveerd gebouw met een kleine bibliotheek; een multimedia kamer (TV/DVD/Video/Internet); een kantoor & vergaderkamer; een keuken; en een overdekte veranda die tevens dienst doet als lesruimte. Het gebouw dient ook als bezoekers centrum.
 • Een groot plein voor buitenactiviteiten (sport & spel)
 • Een overdekt plein voor buitenactiviteiten wanneer de zon te sterk is
 • Een nieuw toiletgebouw met gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen
Dit ‘community center’ wordt intensief gebruikt door meer dan 300 kinderen en volwassenen (en het aantal groeit gestaag) voor activiteiten die aansluiten met de overige activiteiten van het  Floresecer Project:
 • Muzieklessen
 • Volksdansen
 • Capoeira (combinatie van dans en vechtsport)
 • Handenarbeid  (weven; houtbewerking etc.)
 • Tuinieren (aanplant van fruit en groente voor eigen gebruik)
 • Lezen (uit de bibliotheek)
 • Spelletjes voor kinderen