Print Logo Floresteca BV

Geschiedenis

FLORESTECA FOUNDATION

Floresteca en de Floresteca Foundation
Het sinds 1994 in de Braziliaanse provincie Mato Grosso gevestigde bosbouwbedrijf Floresteca voelt zich als grootste particuliere teakplantage in de wereld maatschappelijk en ecologisch nauw betrokken bij de wereld om zich heen. Sinds de oprichting bezorgt Floresteca vanuit haar People, Planet, Profit-gedachte Mato Grosso dan ook een scala aan sociale, economische en milieu-voordelen. Zie ook www.floresteca.nl.

In 2005 is speciaal hiervoor de Floresteca Foundation in het leven geroepen. Deze Foundation is een in Nederland en Brazilië gevestigde non-profit organisatie, die zich concentreert op fondsenwerving voor behoud van het milieu door stimulering van gemeenschapsontwikkeling binnen de communities rondom Floresteca's teakplantages in Mato Grosso. 
Ontwikkelingshulp nieuwe stijl
De Floresteca Foundation is van mening dat het bieden van charitatieve hulp in combinatie met de commerciële activiteiten van bosbouwbedrijf Floresteca een stimulerend effect heeft op de regio, de bevolking en het milieu. De Floresteca Foundation hanteert hierbij een vernieuwende vorm van ontwikkelingshulp waardoor de lokale bevolking geactiveerd wordt met de beschikbaar gestelde materialen zelf aan de slag te gaan. Dit in tegenstelling tot het alleen maar sturen van westers geld. Daarbij is het essentieel om de hoger opgeleide lokale arbeidskrachten te stimuleren in de eigen regio blijvend hun kennis aan te wenden. De Floresteca Foundation hoopt met haar visie een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven en instellingen in Zuid-Amerika, zodat ook in andere communities (waar de Floresteca Foundation niet actief is) haar goede voorbeeld zal worden gevolgd.